Zaproszenie do złożenia oferty na usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o w Ścinawie zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych zgodnie z Formularzem ofertowym i cenowym oraz projektem przyszłej umowy przesłanym w załączeniu niniejszego pisma.

Ofertę prosimy przesłać na adres jw. w terminie do dnia 14.01.2020r.

Wymagane dokumenty:

a) Formularz ofertowy , cenowy

b) Kserokopia właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

Dokumenty dołączone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę / y uprawnione do reprezentowania na zewnątrz.

Osoba upoważniona do kontaktu : Ewa Mroczko tel. 691979801

Do pobrania:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka Cookies

Ułatwienia dostępu