Za formalną datę utworzenia ośrodka przyjmuje się 23 kwietnia 2007 r., kiedy to został powołany na mocy uchwały nr 389 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Medyczny) jako jeden z pionierskich tego typu w Polsce. Mieści się w budynku, który Starostwo Powiatowe w Lubinie przekazało Akademii Medycznej z przeznaczeniem na ośrodek leczenia chorób otępiennych. Z inicjatywą utworzenia placówki wystąpił rektor uczelni prof. dr hab. Leszek Paradowski,choć pomysłodawcą był Michał Hajtko, ówczesny dyrektor wydziału spraw społecznych Starostwa Powiatowego w Lubinie. W tym samym 2007 r. ośrodek uzyskał kontrakt na świadczenie usług medycznych z Narodowy Fundusz Zdrowia we Wrocławiu i w październiku przyjął pierwszych pacjentów.

Gruntowny remont budynku ośrodka i zakup wyposażenia był możliwy dzięki założonej w 2002 r. we Wrocławiu Fundacji Alzheimerowskiej, która zgromadziła pieniądze na ten cel. Ponadto w 2004 r. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu złożył projekt „Utworzenie Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Chorób Otępiennych w Ścinawie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Zakończony w 2006 r. remont kosztował ok. 7,5 mln zł (5,5 mln zł pochodziło z funduszy Unii Europejskiej ). Pozostałą część przekazało m.in. Ministerstwo Zdrowia, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Fundacja Alzheimerowska, KGHM Polska Miedz S.A., a także wrocławska kuria z ówczesnym metropolitą kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem.

Zmiany nazwy i statusu ośrodka

  • Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Akademii Medycznej we Wrocławiu SP ZOZ Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie (od 23 kwietnia 2007)
  • Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Akademii Medycznej we Wrocławiu SP ZOZ Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie im. ks. kard. Henryka Gulbinowicza (od 13 października 2011)
  • Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. ks. kard. Henryka Gulbinowicza – Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie Uniwersytet Medyczny obejmuje 100 proc. udziałów w spółce.

Historia obiektu

Budynek, w którym dziś mieści się ośrodek, powstał w 1866 i do 1945 r. pełnił funkcję szpitala, który prowadziła ewangelicka organizacja dobroczynna „Diakonia”. W czasie oblężenia Ścinawie w styczniu 1945 r. obiekt został mocno uszkodzony, stracił m.in. spadziste zadaszenie, którego nigdy nie odtworzono. Po remoncie w 1950 r. został przeznaczony na państwowy dom dziecka, który funkcjonował do 1999 r.[13]

 

Przedwojenne fotografie gmachu ośrodka https://polska-org.pl/519009,Scinawa,Osrodek_Alzheimerowski.html