Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej
Oddział rehabilitacji psychiatrycznej jest stacjonarną jednostką medyczną o profilu rehabilitacyjnym i opiekuńczym, z rozpoznaniem demencji, organicznych zaburzeń psychotycznych i zaburzeń nastroju diagnozowanych według międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. Kryterium wykluczającym przyjęcie jest demencja w głębokim stadium nasilenia (wynik < lub =10 punktów w skali Mini Mental State Examination, MMSE) oraz uzyskanie < 80 punktów w skali Barthel. Dopuszcza się przyjęcie osób z zakresem 50-80 punktów w skali Barthel o ile funkcje lokomocyjne nie będą przeszkadzały w rehabilitacji fizycznej.
Świadczenia medyczne finansowane są w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), który zakreśla zakres i standard wykonywanych usług oraz maksymalny czas pobytu pacjenta do 182 dni. Długość pobytu uzależniona jest od przebiegu i postępów rehabilitacji.
Preferuje się przyjęcia osób, które z powodu zaburzeń funkcji poznawczych, są istotnie ograniczane w pełnieniu podstawowych ról społecznych. Obok farmakoterapii i oddziaływań psychoterapeutycznych w centrum uwagi naszych programów rehabilitacyjnych znalazły się cztery istotne obszary oddziaływań: rodzina, sprawność fizyczna, spędzanie czasu wolnego oraz więzi interpersonalne.
Zasadniczym celem rehabilitacji psychiatrycznej jest poprawa indywidualnych kompetencji pacjentów, aby pomimo choroby mogli w jak największym zakresie prowadzić samodzielne życie i uczestniczyć w życiu rodzinnym i społecznym. Rozwijane jest to poprzez: psychoedukację, trening nabywania umiejętności, terapie artystyczne, terapię zajęciową, zajęcia z zakresu aktywności fizycznej.
W skład zespołu wchodzi lekarz, pielęgniarki, opiekunki medyczne, neuropsycholog i terapeuci.
Oddział posiada zabezpieczenie ograniczające samowolne przemieszczanie się po obiekcie i opuszczenie oddziału. Wyposażony jest w system monitoringu wewnętrznego.

Piętro II – Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej kontakt:
opiekunki medyczne +48 533 044 498
pielęgniarki dyżurne +48 691 979 807
pielęgniarka oddziałowa +48 691 979 802
lekarz dyżurny +48 691 979 806