Na pobyt pielęgnacyjno-opiekuńczy może zostać przyjęty pacjent, który jest w pełni zdiagnozowany, ma
zakończony proces leczenia i nie wymaga hospitalizacji, a jednocześnie z uwagi na niepełnosprawność
psychiczną nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku.

Pobyt polega na całodobowej i stacjonarnej opiece pielęgnacyjno-opiekuńczej.

Przy kwalifikacji do przyjęcia wymagamy (nie dotyczy pacjentów objętych bieżącą opieką poradni naszego Ośrodka):

 • przedłożenia posiadanej dokumentacji medycznej pacjenta
 • zaświadczenia od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia pacjenta
 • karty Oceny Stanu Pacjenta wg. SKALI BARTHEL sporządzonej przez pielęgniarkę środowiskową

Zakres świadczonych usług w ramach Pobytu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego:

 • zakwaterowania w pokojach 2-3 osobowych
 • dostępna świetlica z telewizją
 • wyżywienie (pacjenci korzystają ze stołówki pod nadzorem opiekunek medycznych)
 • całodobowa opieka pielęgnacyjno-opiekuńcza (pielęgniarki i opiekunki)
 • doraźne konsultacje lekarskie (psychiatra, neurolog, internista)
 • opieka neuropsychologa
 • uczestnictwo w grupowej rehabilitacji ruchowej w zależności od stanu zdrowia pacjenta (dodatkowo płatna rehabilitacja indywidualna)
 • uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej
 • spacery, wypoczynek w parku przy Ośrodku
 • pomoc w realizacji recept, środków medycznych, zakup artykułów spożywczych i innych
 • opieka duszpasterska

Na czas pobytu Pacjent powinien być zaopatrzony w niezbędne leki na choroby współistniejące i w materiały medyczne (paski do glukometru, pieluchomajtki).
Wszelkie dostarczone przez Ośrodek leki i materiały medyczne finansowane są dodatkowo przez pacjenta/opiekuna.
Przyjęcie na pobyt pielęgnacyjno-opiekuńczy następuje po kwalifikacji lekarskiej.

Nie przyjmujemy pacjentów wymagających leczenia szpitalnego i diagnostyki w zakresie chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej, a także pacjentów z chorobą nowotworową.

Koszt pobytu: 150 zł/doba dla pacjentów z oceną w skali Barthel powyżej 60 pkt. Dla pacjentów w stanie ciężkim (skala Barthel 21-59 pkt.) koszt wynosi 180 zł/doba.

Skala Barthel-do pobrania

LISTA RZECZY POTRZEBNYCH NA ODDZIAŁ-do pobrania

Minimalna długość pobytu wynosi 14 dni.