Rada Nadzorcza Ośrodka Alzheimerowskiego Sp. z o.o.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Szopa

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Hołub

Sekretarz Rady Nadzorczej

Marcin Kania