Dyr ds. medycznych dr n.med. Izabela Winkel specjalista neurolog

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych w Ścinawie – dyrektor do spraw medycznych.
Katedra i Klinika Geriatrii UM Wrocław-pracownik naukowo-dydaktyczny 2018-2020 r Przewód doktorski 2018-2020r.Tytuł pracy doktorskiej: Ocena poziomu alfa – synukleiny i innych biomarkerów w płynie mózgowo-rdzeniowym u pacjentów z chorobą Alzheimera-promotor dr hab. n. med. Bogusław Paradowski prof. nadzw. UMW Praca została wyróżniona
Wykształcenie i przebieg pracy zawodowej:
W 1996 roku ukończyłam Wydział Lekarski AM we Wrocławiu.
W roku 2000r uzyskałam z wyróżnieniem I stopnień specjalizacji z neurologii, w 2004 r II stopnień specjalizacji z neurologii z wynikiem bardzo dobrym.
W latach 1997-2007 zatrudniona byłam jako asystent w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy.
Od 2007 r pracuję w Ośrodku Badawczo-Naukowo- Dydaktycznym Chorób Otępiennych w Ścinawie jako asystent, kierownik oddziału w latach 2007-2014.
Od 2015 roku jestem zatrudniona na stanowisku dyrektora do spraw medycznych.
Od 2019 roku Konwent Fundacji powierzył mi funkcję wiceprezesa Fundacji Alzheimerowskiej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Pasteura 10.
W 2013 r uzyskałam licencję z zakresu elektroencefalografii.
W 2016 r ukończyłam na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie pod kierownictwem dr n. med. Haliny Grzelec kurs upoważniający do wykonywania badań elektromiograficznych.
W latach 2016/2017 ukończyłam studia podyplomowe: Badania Kliniczne i Biomedyczne Badania Naukowe na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
W mojej codziennej pracy 2007 r zajmuję się diagnostyką i leczeniem osób cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych ( chorobę Alzheimera i inne otępienia) Oprócz tego wykonuję badania EMG, opisuję badania EEG.


prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna specjalista psychiatra


lek. med. Anna Maria Kozaczkiewicz specjalista neurolog


Ordynator Oddziału Psychogeriatrycznego lek. med. Paweł Tyfel specjalista psychiatra


 

 

 

 

 

 

 

 

lek. med. Dorota Dziurman specjalista psychiatra


lek. med. Ilona Smolarska internista


Ordynator Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej  lek. med Piotr Kuc Specjalista Psychiatra

Urodziłem się w 1982 roku w Kielcach. W 2007 roku ukończyłem z wynikiem ponad dobrym Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2008 roku rozpocząłem specjalizację w dziedzinie psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi ,którą zakończyłem egzaminem specjalizacyjnym w 2014 roku. W złotoryjskim szpitalu od 1 lipca 2015 roku, jestem ordynatorem Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego III; na którym leczeni są pacjenci w najcięższym stanie a leczenie prowadzone jest w warunkach zamkniętych. Od 1 maja 2016 roku kieruję Oddziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej w Ośrodku Badawczo-Naukowo-Dydaktycznym Chorób Otępiennych w Ścinawie. W 2013 roku rozpocząłem pracę w Głogowskim Szpitalu Powiatowym gdzie oprócz Poradni Zdrowia Psychicznego,Leczenia Uzależnień i Oddziałów Dziennych zajmowałem się leczeniem środowiskowym-w domach pacjentów i w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej. Od 2009 roku pracuję w Centrum Terapii Uzależnień w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 10 w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego,Poradni Leczenia Uzależnień,Oddziałów Dziennych Leczenia Uzależnień i Hostelu dla osób uzależnionych. W 2009 roku podjąłem również pracę w ośrodku MONAR w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 81a ,gdzie zajmuję się Poradnią Leczenia Uzależnień i Oddziałem Dziennym Leczenia Uzależnień. Jestem konsultantem w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju, współpracuję z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żukowicach. W swojej działalności lekarskiej kieruje się najnowszą wiedzą medyczną opartą na faktach i dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM). Stosuję nowoczesną farmakoterapię zgodnie z przyjętymi standardami, nie stosuje leków uzależniających i ograniczam stosowanie leków starej generacji, których stosowanie obarczone jest wieloma działaniami niepożądanymi. W sytuacjach koniecznych wspieram się leczeniem szpitalnym: w zależności od potrzeby na oddziale dziennym, otwartym, rehabilitacyjnym bądź zamkniętym oraz konsultacjami psychologicznymi. Jestem również biegłym sądowym w dziedzinie psychiatrii przy Sądzie Okręgowym w Legnicy.


lek. med. Karolina Żaglewska w trakcie specjalizacji z psychiatrii


lek. med. Mateusz Bernat w trakcie specjalizacji z psychiatrii