Każda osoba korzystająca ze świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej ma prawo do pomocy
w ochronie swoich praw. Prawo to przysługuje również osobom bliskim pacjenta- przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.

W sprawach związanych z pobytem w szpitalu psychiatrycznym właściwy jest Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (dalej: Rzecznik). Rzecznik jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.  W Ośrodku w Ścinawie funkcję Rzecznika pełni:

Dorota Malecha

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

tel. 572 504 680

w godz. 7:00- 15.00 (w dni pracujące pon.-pt.)

e-mail: d.malecha@rpp.gov.pl

Sprawy do Rzecznika można zgłaszać również do Biura Rzecznika Praw Pacjenta na adres: kancelaria@rpp.gov.pl

lub na adres pocztowy: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Płocka 11/13; 01-231 Warszawa.

Więcej informacji dotyczących praw pacjenta można uzyskać na stronie Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp/

a także przez kontakt z bezpłatną infolinią: 800-190-590 czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00

W Ośrodku Rzecznik dyżuruje w roku 2024 w dniach: 23.01, 2.05, 5.09, 12.12 ( możliwe jest spotkanie na osobności).

Zadania Rzecznika to:

  • pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem pacjenta ze szpitala psychiatrycznego;
  • wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg;
  • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;
  • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno- informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.