Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny Chorób Otępiennych

im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie

adres do korespondencji:

ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa

Naszą misją jest złagodzić osobiste i społeczne konsekwencje choroby Alzheimera i innych demencji poprzez wysoko kwalifikowaną pomoc specjalistyczną, uczestnictwo w innowacyjnych badaniach klinicznych z tego obszaru i wielopodmiotową edukację.

KRS: 0000522451  |  NIP: 6922507101  |  REGON: 020559720

Kod świadczeniodawcy NFZ: 3301403

Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 000000021385

Numer konta bankowego:

BS we Wschowie O/Ścinawa 45 8669 0001 2035 0350 2246 0003

Strona internetowa: www.osrodek-alzheimer.pl

E-mail: sekretariat@osrodek-alzheimer.pl