Oddział Psychogeriatryczny
Oddział psychogeriatryczny jest stacjonarną jednostką medyczną o profilu diagnostyczno-leczniczym, przeznaczoną dla osób po 60 roku życia z podejrzeniem lub rozpoznaniem demencji, organicznych zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych, diagnozowanych według międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. Przyjęcie odbywa się na podstawie udzielonej zgody pacjenta na pobyt i leczenie, po uprzedniej kwalifikacji
w tutejszej poradni psychogeriatrycznej lub neurologicznej.
Świadczenia medyczne finansowane są w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), który zakreśla zakres i standard wykonywanych usług oraz maksymalny czas pobytu pacjenta do 84 dni. Ujęta jest w nich całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska, diagnostyka specjalistyczna lekarska i psychologiczna, terapia zadaniowa – ukierunkowana na funkcje poznawcze, psychoedukacja, muzykoterapia oraz rehabilitacja fizyczna. W zależności od potrzeb pacjentom udzielane są przepustki.
Leczenie ma charakter kompleksowy, łączy farmakoterapię z innymi formami terapeutycznymi i rehabilitacją przy akceptacji ze strony pacjenta. Wszystkie formy leczenia dobierane są na podstawie analizy korzyści i ryzyka dla każdego pacjenta indywidualnie.
Oddział posiada zabezpieczenie ograniczające samowolne przemieszczanie się po obiekcie i opuszczenie oddziału. Wyposażony jest w system monitoring wewnętrznego.

Piętro I – Oddział Psychogeriatryczny kontakt:
opiekunki medyczne +48 691 979 846
pielęgniarki dyżurne +48 533 045 064
pielęgniarka oddziałowa +48 533 044 231