Rejestracja do poradni specjalistycznych odbywa się telefonicznie lub osobiście. Istnieje również możliwość e-Rejetracji.

Harmonogram pracy rejestracji

Poniedziałek 8.00-18.00
Wtorek 8.00-15.00
Środa 8.00-15.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00

Do rejestracji w poradni należy przygotować:
• skierowanie, jeśli jest wymagane
• dowód osobisty
Przy rejestracji do poradni w ramach NFZ weryfikowane są uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ.
Pacjent rejestrowany jest na pierwszy wolny termin (zostaje wyznaczona data i godzina wizyty w poradni).
Na pierwszą wizytę w poradni pacjent zobowiązany jest dostarczyć dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia w innych placówkach, w tym zawierającą informację o zleconych lekach.
W dniu wizyty pacjent zgłasza się do rejestracji celem wypełnienia oświadczenia dotyczącego osób upoważnionych do uzyskiwania wszelkiej informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjent oraz w razie potrzeby odbioru dokumentacji medycznej.

Kontakt telefoniczny (poradnie NFZ i komercyjne)
+48 76 307 07 34 wewn. 2
+48 533 044 795

Kontakt e-mailowy: sekretariatmed@osrodek-alzheimer.pl