Zaproszenie do złożenia oferty na usługi pralnicze na warunkach załączonego projektu umowy

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. W Ścinawie zaprasza do złożenia oferty na usługi pralnicze na warunkach załączonego projektu j umowy.

Ofertę prosimy przesłać na adres jw. w terminie do20.12.2019r lub złożyc osobiście w sekretariacie Ośrodka.

Opakowanie powinno zostać zaopatrzone nazwą i adresem Zamawiajacego oraz opisane „ Oferta na usługi pralnicze”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

O wyborze oferty najkorzystniejszej ( z najniższą ceną ) Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców a wybranemu Wykonawcy wskaże termin podpisania umowy.

Wraz z ofertą cenową prosimy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej,

  1. Zaświadczenie sanepidu o spełnianiu warunków sanitarno – higienicznym prania bielizny szpitalnej ogólnej

    Osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Mroczko , kom. 691979801

Do pobrania:

  • Załącznik
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka Cookies

Ułatwienia dostępu