Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o w Ścinawie zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych; mieszanych i segregowanych

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o w Ścinawie zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych; mieszanych i segregowanych

Ośrodek  Alzheimerowski Sp. z o.o w Ścinawie zaprasza do  złożenia oferty na usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych;

mieszanych  i segregowanych. – załacznik nr 1, załacznik nr 2

Ofertę wraz z projektem umowy  prosimy przesłać na adres Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie  59-330 ul. Jana Pawła II NR.12. w terminie  do 15.12.2020r.

3. Wymagane dokumenty:

a)  Formularz ofertowy ,  cenowy , projekt umowy

b)  Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie   do ewidencji działalności gospodarczej,

Dokumenty dołączone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność  z oryginałem” przez osobę / y uprawnione do reprezentowania na zewnątrz.

Osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Mroczko  tel. 691 979 801

O wyborze oferty najkorzystniejszej (z najniższą ceną). Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców a wybranemu Wykonawcy wskaże termin podpisania umowy.

Do pobrania:

  • Załącznik
  • Załącznik

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka Cookies

Ułatwienia dostępu