Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Nazwa Firmy:

Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o.
Stanowisko:

Dyrektor Zarządzający – Prezes Zarządu

Opis firmy:

Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie zajmuje się stacjonarnym leczeniem chorych z podejrzeniem zaburzeń funkcji poznawczych oraz z otępieniem łagodnym i umiarkowanym. Koncepcja tak sprofilowanego Ośrodka jest nowatorska i dlatego budzi duże zainteresowanie w środowisku medycznym. Ośrodek prowadzi badania naukowe zmierzające do jak najwcześniejszego ustalenia rozpoznania Choroby Alzheimera i zastosowania skutecznego leczenia pacjentów. W obrębie Ośrodka funkcjonują dwa oddziały:  Psychogeriatryczny Rehabilitacji Psychiatrycznej  oraz poradnia Neurologiczna i Psychogeriatryczna. Na oddziały trafiają osoby zakwalifikowane w poradniach Ośrodka.

Opis stanowiska

Do obowiązków kandydata należeć będzie:

 • Zarządzanie operacyjne Ośrodkiem.
 • Zarzadzanie finansami ośrodka.
 • Planowanie i realizacja budżetu Ośrodka.
 • Nadzór nad realizacją usług medycznych świadczonych w Ośrodku.
 • Planowanie rozwoju usług komercyjnych świadczonych przez Ośrodek.
 • Zapewnienie realizacji wysokich standardów obsługi Pacjenta, nadzór nad przestrzeganiem procedur i standardów obsługi.
 • Budowanie dobrych relacji z Klientami Ośrodka.
 • Współpraca z NFZ w zakresie realizacji świadczeń medycznych.
 • Współpraca z Uniwersytetem Medycznym.
 • Zarządzanie ludźmi, planowanie zatrudnienia, rekrutacja i rozwój pracowników.
 • Monitorowanie i kontrola realizacji umów.
 • Budowanie i rozwój długofalowych relacji biznesowych ze środowiskiem medycznym
 • Rozwój marketingu Ośrodka.

Wymagania

 • Minimum 4 lat doświadczenia na stanowisku managerskim (kierowniczym), w tym co najmniej 3-letnie (udokumentowane) doświadczenie zawodowe na stanowiskach managerskich (kierowniczych) w podmiotach leczniczych z odpowiedzialnością za budżet i rachunek wyników (doświadczenie w pracy w lecznictwie zamkniętym mile widziane).
 • Wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania, finansów, medycyny lub pokrewne, (tytuł zawodowego lekarza lub specjalisty w dziedzinie medycyny oraz tytuł MBA mile widziane).
 • Nastawienie na osiąganie celów oraz jakość świadczonych usług i satysfakcję pacjentów.
 • Umiejętność kierowania zespołem, odpowiedzialność.
 • Umiejętność strategicznego myślenia.
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji.
 • Zdolności analityczne.
 • Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
 • Efektywnego zarządzania w czasie sobą i podległym personelem.
 • Systematycznej obecności w Ośrodku.

Oferujemy

 • Kontrakt menadżerski,
 • Niezbędny sprzęt do pracy,
 • Możliwość rozwoju.

Klauzule prawne

Zgoda na przetwarzanie danych

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula RODO

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu doręczenia CV. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu doręczenia CV.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Oferty należy składać na adres: rekrutacja-osrodek@onet.pl do dnia 21.04.2021r.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka Cookies

Ułatwienia dostępu