Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy Postępowania: Roboty w zakresie instalacji, polegające na dostawie materiałów i urzazdzeń oraz montażu sieci Okablowania Strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną na potrzeby Ośrodka Alzheimerowskiego Sp. z o.o., 59-330 Ścinawa ul. Jana Pawła II nr 12

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o w Ścinawie , ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa Regon: 020559720, NIP;6922507101, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000522451 działając zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej PZP, przekazuje następujące informacje:

  1. Najkorzystniejsza Oferta: dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, mają na względzie kryterium oceny ofert określone w specyfikacji warunków zamówienia (cena brutto 100%) Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Asekuracja Systemy Zabezpieczeń Władysław Mroczko 59-220 Legnica ul Pomorska 58.
  2. Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.
  3. Uzasadnienie wyboru: Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Złożona przez niego oferta uzyskała 100 punktów w oparciu o przyjęte kryterium ceny.
  4. Podpisanie umowy nastąpi na podstawie art. 308 ust 3 ustawy PZP.

Zestawienie zdobytych punktów:

Wykonawca Cena brutto Punkty w kryterium cena 100%
Asekuracja Systemy Zabezpieczeń Władysław Mroczko 59-220 Legnica ul Pomorska 58. 466 780,08 zł 100

Do pobrania:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka Cookies

Ułatwienia dostępu