Czym jest choroba
Alzheimera?

Choroba Alzheimera (Alzheimer Diseases -AD) jest schorzeniem neurodegeneracyjnym o podstępnym początku i postępującym przebiegu.

W pierwszej kolejności w AD pojawiają się zaburzenia pamięci epizodycznej, która jest związana z pamięcią zdarzeń z własnego życia.

Możliwość przywoływania przeszłych zdarzeń i tych, które mają nastąpić wydaje się być kluczową umiejętnością poznawczą, leżącą u podstaw planowania i dążenia do celu. W zachowaniu chronologii czasowej pamięć epizodyczna pełni bardzo istotną rolę.