Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE

WIELOSPECJALISTYCZNA, CAŁODOBOWA
OPIEKA LEKARSKA, PIELĘGNIARSKA I OPIEKUŃCZA DLA OSÓB STARSZYCH

AKTUALNOŚCIszpital ścinawa from www.wwstudio.pl on Vimeo.