Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
ogłoszenia

Aktualności

Data publikacji: 2023-10-11 09:03:00

Wybory parlamentarne i referendum ogólnokrajowe 2023. Informacja dla pacjentów Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie

Pacjenci Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, którzy 15 października br. będą przebywać w placówce, będą mogli wziąć udział w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum ogólnokrajowym. W Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie został utworzony odrębny obwód do głosowania numer 12.
Lokal do głosowania w Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie, będzie się mieścić w Sali Konferencyjnej (numer 32, na parterze budynku głównego szpitala).
W spisie wyborców w Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie będą ujęci wyborcy, którzy zostali przyjęci do szpitala najpóźniej dzień przed dniem wyborów i będą przebywać w szpitalu w dniu wyborów. Będą mogli głosować również wyborcy przyjęci do szpitala w dniu wyborów, jeżeli złożą komisji zaświadczenie o prawie do głosowania (do pobrania w dowolnym urzędzie gminy).
W przypadku, gdy pacjent opuści szpital przed dniem wyborów, będzie mógł głosować w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania pod warunkiem udokumentowania, że opuścił szpital przed dniem wyborów. W tym celu należy pobrać ze szpitala np. wypis lub inny stosowny dokument, poświadczający opuszczenie szpitala przed dniem wyborów. Dokument ten należy następnie okazać komisji wyborczej w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
Powyższa informacja dotyczy także pacjentów, którzy zostaną wypisani do domu w niedzielę 15 października, czyli w dniu wyborów. Tym wyborcom zaleca się zagłosować w lokalu wyborczym znajdującym się w szpitalu.
 

Dokument ze zdjęciem
Aby wziąć udział w wyborach parlamentarnych oraz referendum ogólnokrajowym należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem (w miarę aktualnym), na podstawie, którego członkowie komisji wyborczej będą mogli potwierdzić tożsamość danej osoby. Może to być np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, czy też legitymacja studencka.
Osoby hospitalizowane spoza województwa dolnośląskiego będą mogły wziąć udział w wyborach, o ile zostały przyjęte do szpitala co najmniej dzień przed wyborami.
Sporządzenie spisu wyborców (pacjentów) leży pod stronie szpitala, dlatego też hospitalizowani w Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie nie muszą nigdzie zgłaszać chęci udziału w wyborach.
 

Pacjenci z niepełnosprawnościami
Osoby hospitalizowane w szpitalu, które nie poruszają się samodzielnie będą mogły oddać głos w wyborach oraz referendum w salach chorych. Do tych pacjentów, o wyznaczonej godzinie, udadzą się z kartami wyborczymi członkowie komisji wyborczej z odrębną (mniejszych rozmiarów) urną wyborczą. Godzinę obchodu po szpitalnych oddziałach ustalają członkowie komisji wyborczej.
Pacjenci, którzy są osobami niedowidzącymi czy niewidomymi będą mogli głosować w wyborach przy użyciu nakładki na karty do głosowania, sporządzonej w alfabecie Braille’a. Takie nakładki będą posiadać członkowie komisji.
 

Ile kart do głosowania dostaną wyborcy?
W wyborach do Sejmu i Senatu obywatele otrzymają dwie jednostronicowe karty do głosowania.
Na jednej z nich umieszczone będą listy zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym kandydatów na posłów. Będą oni uszeregowani zgodnie z wylosowanymi przez Państwową Komisję Wyborczą numerami list.
Na drugiej karcie (będzie to pojedyncza kartka) znajdą się nazwiska kandydatów do Senatu.
Oprócz tych dwóch kart wyborcy otrzymają również trzecią kartę. Będą na niej pytania referendalne.
Odbiór kart do głosowania należy potwierdzić własnoręcznym podpisem w spisie wyborców.

 

Osoba publikująca: Admin
Powrót do poprzedniej strony