Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
ogłoszenia

Aktualności

Data publikacji: 2023-06-01 09:59:00

„Między synapsami”

W Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie  pod kierunkiem dr n. med. Agnieszki Mydlikowskiej-Śmigórskiej i mgr Irminy Wągrowskiej- Kaster prowadzony jest obecnie pilotażowy program rehabilitacji neuropsychologicznej „Między synapsami”.

W projekt jest aktywnie zaangażowany cały zespół terapeutyczno-rehabilitacyjny: Jolanta Chocholak, Sylwia Wolna, Monika Augustyn, Partycja Pawlaczek.

Celem programu jest polisensoryczna stymulacja poznawcza. W programie obok bodźców wzrokowych i  słuchowych wykorzystywane są także bodźce węchowe,   smakowe i dotykowe.

Projekt jest kontynuacją pracy badawczej dr n. med. Agnieszki Mydlikowskiej -Śmigórskiej, dotyczącej  wpływu stymulacji węchowej na procesy poznawcze w chorobie alzheimera i łagodnych zaburzeniach poznawczych.

Mydlikowska-Smigorska A, Smigorski K, Szcześniak D, Rymaszewska J. Can olfactory training support improvement of cognitive functioning in patients with mild cognitive impairment?  Psychatria Polska 2020

 

Osoba publikująca: Administrator
Powrót do poprzedniej strony