Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2021-12-13 15:03:00

Informacja o ocenie oferty

 Informacja o ocenie oferty

Zamawiający:
Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o.  w Ścinawie, ul. Jana Pawła II 12,59-330 Ścinawa Regon 020559720, NIP: 6922507101

Przedmiot zamówienia:
Roboty w zakresie instalacji , polegające na dostawie materiałów i urządzeń oraz montażu sieci Okablowania Strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną na potrzeby Ośrodka Alzheimerowskiego Sp. z o.o, 59-330 Ścinawa ul. Jana Pawła II nr 12

Zamawiający dokonał oceny jedynej złożonej oferty przez firmę Asekuracja Systemy Zabezpieczeń Władysław Mroczko 59-220 Legnica ul. Pomorska 58, NIP 5860007079 oferty, która nie została odrzucona na podstawie poniżej przedstawionego kryterium:

Kryterium Waga (%)
Cena Ofertowa 100%

Komisja Przetargowa wybrała w/w ofertę:

Podpisany protokół: plik do pobrania

Osoba publikująca: Grzegorz
Powrót do poprzedniej strony