Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2021-12-03 14:59:00

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie sieci okablowania.

Zaproszenie do składania ofert:

na zadanie

Wykonanie Instalacji Okablowania Strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w budynku Ośrodka Alzheimerowskiego Sp. z o. o w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jana Pawła II nr 12

I Nazwa (firma) i adres zamawiającego

Ośrodek Badawczo – Naukowo Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o w Ścinawie, 59-330 Ścinawa, ul. Jana Pawła II NR 12
tel.76 307 07 34

Strona www.osrodek-alzheimer.pl
e-mail zamoowienia@osrodek-alzheimer.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.osrodek-alzheimer.pl, zakładka Ogłoszenia BIP„Zamówienia publiczne”

Dokumentacja do pobrania plik.zip

Osoba publikująca: Adam
Powrót do poprzedniej strony