Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
o nas

Informacje o Spółce

Ośrodek Badawczo - Naukowo - Dydaktyczny Chorób Otępiennych

im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie

adres do korespondencji:

ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa

KRS:0000522451 NIP:6922507101 REGON: 020559720 Kod świadczeniodawcy NFZ: 3301403

Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

000000021385

Numer konta bankowego: BS we Wschowie O/Ścinawa 45 8669 0001 2035 0350 2246 0003

Strona internetowa www.osrodek-alzheimer.pl

E-mail:sekretariat@osrodek-alzheimer.pl

Załączniki do pobrania: