Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
o nas

Informacje o Spółce

Ośrodek Badawczo - Naukowo - Dydaktyczny Chorób Otępiennych

im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie

 

adres do korespondencji:

ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa

 

KRS:

0000522451

 

NIP:

6922507101

 

REGON:

020559720

 

Kod świadczeniodawcy NFZ:

3301403

 

Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

000000021385

 

Numer konta bankowego:

BS we Wschowie O/Ścinawa 45 8669 0001 2035 0350 2246 0003

 

Strona internetowa

www.osrodek-alzheimer.pl

 

E-mail:

sekretariat@osrodek-alzheimer.pl

Załączniki do pobrania: