Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
o nas

Historia Ośrodka Alzheimerowskiego

10.11.2006.  
Diakon – Szpital Bethanien

14 czerwca 1865 roku konstytuował się komitet do wzniesienia szpitala – diakona do opieki chorych kobiet z okolicy Ścinawy, Wołowa, Lubina i Legnicy.

Związek Kobiet utworzony 1 grudnia 1865 r. zorganizował potrzebne środki do zakupienia gmachu oraz na jego przebudowę. 3 sierpnia 1866 r. zostali przyjęci pierwsi pacjenci : 14 pruskich oraz 2 austriackich żołnierzy. Po ich wypisaniu, z „Bethanien” uczyniono przejściowy lazaret cholery, ponieważ 2 września 1866 r wybuchła epidemia cholery, która w ciągu 14 dni pochłonęła 83 ofiar. Dopiero 10 października 1866 r. można było przekazać budowlę do jej pierworodnego użytkowania.

W dniu 6 listopada 1866 r. odbyła się galowa inauguracja otwarcia Szpitala.
W 1869 r. „ Betania” jako szpital otrzymał prawa podmiotu cywilnego. Pierwszy spadek szpital otrzymał od mistrza piwowara Weberbauer w wysokości 2000 Thlr.

W kolejnych latach szpital otrzymał kilka spadków i dużą zapomogę, tak że w roku 1882 budynek nie tylko był remontowany, ale także dobudowano nowe skrzydło. Szpital, który zaczął z jednym diakonem i jedna prywatna pielęgniarką stał się nowoczesnym szpitalem posiadającym ponad 70 łóżek dla pacjentów, który w 1931 roku był prowadzony przez dziewięciu diakonów z „ Bethanien” we Wrocławiu. 

Ostatnim ordynatorem w szpitalu był Dr Med. Georg Schievelbein. W czasie II wojnie światowej budynek był części zapasowym szpitalem wojskowym. 

 

Ważne daty
1865 rok 
14 czerwca 1865 roku powstał komitet do wzniesienia szpitala – diakona do opieki chorych kobiet z okolicy Ścinawy, Wołowa, Lubina i Legnicy. 
Utworzony 1 grudnia 1865 r. Związek Kobiet zorganizował zbiórkę pieniędzy na zakup budynku oraz na jego przebudowę. 

1866 rok 
3 sierpnia 1866 r. zostali przyjęci pierwsi pacjenci : 14 pruskich oraz 2 austriackich żołnierzy. Po ich wypisaniu, szpital „Bethanien” był czasowo lazaretem, ponieważ 2 września 1866 r. wybuchła epidemia cholery, która w ciągu 14 dni pochłonęła 83 ofiary. Dopiero 10 października 1866 r. przekazano budowlę dla jej pierworodnego użytkowania. 
W dniu 6 listopada 1866 r. odbyła się galowa inauguracja otwarcia Szpitala. 

1869 rok 
W 1869 r. „ Bethania” jako szpital otrzymał prawa podmiotu cywilnego. Pierwszy spadek szpital otrzymał od mistrza piwowara Weberbauer w wysokości 2000 Thlr. 

1882 rok 
W kolejnych latach szpital otrzymał kilka spadków i dużą zapomogę, tak że w roku 1882 budynek nie tylko był remontowany, ale także dobudowano nowe skrzydło. 
Szpital, który zaczął z jednym diakonem i jedna prywatna pielęgniarką stał się nowoczesnym szpitalem posiadającym ponad 70 łóżek dla pacjentów. 

1939 rok 
Ostatnim ordynatorem w szpitalu był Dr Med. Georg Schievelbein. 
W czasie II wojnie światowej budynek był zapasowym szpitalem wojskowym. 

1950 rok 
Budynek szpitala zostaje przeznaczony na Państwowy Dom Dziecka, który funkcjonuje do 1999 roku. 

2001 rok 
20 grudnia budynek Domu Dziecka w Ściawie własność Powiatu Lubińskiego, został przekazany aktem notarialnym Akademii Medycznej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka leczenia chorób otępiennych, które są jedną z głównych przyczyn inwalidztwa wśród osób w podeszłym wieku. 

2002 rok 
W listopadzie 2002 roku powstaje we Wrocławiu Fundacja Alzheimerowski, 9 listopada 2004 roku uzyskuje osobowość prawną. Jednym z celów Fundacji jest gromadzenie funduszy na uruchomienie Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie. 

2004 rok 
Akademia Medyczna we Wrocławiu składa projekt pt: „Utworzenie Ośrodka Badawczo – Naukowo – Dydaktycznego Chorób Otępiennych w Ścinawie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. 

2005 rok 
12 grudnia 2005 roku z udziałem Rektora AM zaproszonych gości następuje uroczyste symboliczne rozpoczęcie remontu Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie. 

2006 roku zakończono remont i przekazano obiekt Akademii Medycznej, a w 2007 roku zostały złożone dokumenty w Narodowym Funduszu Zdrowia we Wrocławiu o zawarcie kontraktu na świadczenie usług medycznych przez Ośrodek Alzheimerowski . Pierwszych pacjentów  przyjmuje w październiku  2007 roku.