Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
szpital

Oddział Psychogeriatryczny

Oddział psychogeriatryczny zabezpiecza leczenie pacjentów po 60-tym roku życia. W oddziale przebywają pacjenci z rozpoznaniem zespołów otępiennych ,organicznych zaburzeń lękowych, schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, psychoz organicznych, organicznych zaburzeń nastroju, zaburzeń afektywnych. Zgodnie z umową z NFZ pacjenci przebywają w oddziale nie dłużej niż 12 tygodni. Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. W skład personelu wchodzą również: psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta oraz konsultanci.

 

Oddział realizuje proces diagnostyczny poprzez:

 • badania lekarskie
 • badania psychologiczne
 • badania laboratoryjne
 • konsultacje specjalistyczne i specjalistyczne badania dodatkowe
 • obserwacje pielęgniarskie

 

Stosowane są nastepujące formy terapii:

 • psychoterapia grupowa i indywidualna
 • muzykoterapia
 • psychoedukacja pacjentów
 • terapia zajęciowa
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe, gimnastyka
 • trening umiejętności społecznych, przepustki
 • rehabilitacja ruchowa

 

Leczenie w oddziale przebiega kompleksowo, łącząc farmakoterapię z szeroko rozumianymi formami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi przy aktywnym udziale pacjenta. Zarówno leki jak i formy terapeutyczne dobierane są na podstawie indywidualnej analizy korzyści i ryzyka dla konkretnego pacjenta.

 

Oddziałowa Oddziału Psychogeriatrycznego "A"

mgr Dorota Pelak

tel. +48 533 044 231

 

Oddział Psychogeriatryczny "A"

tel. +48 691 979 846

Koordynator Pielęgniarek Oddziału Psychogeriatrycznego "B"

Katarzyna Krupa

tel. +48 691 979 807

 

Oddział Psychogeriatryczny "B"

Tel. +48 691 979 807