Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
kadra medyczna

Zespół psychologów

mgr Agnieszka Żelwetro

specjalista psychologii klinicznej

neuropsycholog

 

dr n. med. Agnieszka Mydlikowska - Śmigórska

specjalista psychologii klinicznej

neuropsycholog

specjalista psychoterapii uzależnień

mediator