Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
kadra medyczna

Zespół lekarski

Dyr. ds. Medycznych

dr n.med. Izabela Winkel

specjalista neurolog

Ordynator Oddziału Psychogeriatrycznego

lek. med. Paweł Tyfel

specjalista psychiatra

Ordynator Oddziału Rechabilitacji Psychiatrycznej 

lek.med Piotr Kuc 

specjalista psychiatra

lek. med. Dorota Dziurman

specjalista psychiatra

lek. med. Anna Maria Kozaczkiewicz 

specjalista neurolog