Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
kadra medyczna

Zespół lekarski

Dyr ds. medycznych

dr n.med. Izabela Winkel specjalista neurolog


Ordynator Oddziału Psychogeriatrycznego

lek. med. Paweł Tyfel specjalista psychiatra


Ordynator Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej 

lek.med Piotr Kuc specjalista psychiatra


lek. med. Dorota Dziurman specjalista psychiatra


lek. med. Marta Piasecka specjalista psychiatra


lek. med. Anna Maria Kozaczkiewicz specjalista neurolog


lek. med. Ilona Smolarska internista