Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna

Świadczenia odpłatne

Oferta diagnostyczna

Pobyt diagnostyczny 5-dniowy

ma na celu holistyczną ocenę stanu zdrowia pacjenta niezbędną do postawienia diagnozy

koszt świadczenia: 2.700 zł

Pobyt diagnostyczno-obserwacyjny 12-dniowy

pozwala na wdrożenie niezbędnej terapii farmakologicznej z możliwością obserwacji jej efektów

koszt świadczenia: 3.900 zł

Zakres świadczonych usług w ramach pobytu diagnostycznego:

 • zakwaterowania w pokojach 2- 3-osobowych,
 • wyżywienie (5 posiłków na stołówce)
 • opieka pielęgnacyjno-opiekuńcza (pielęgniarki i opiekunki medyczne)
 • opieka lekarska (specjalista psychiatra, specjalista neurolog, internista)
 • pakiet badań diagnostycznych
 • procedury rehabilitacyjne ustalone przez lekarza w zależności od stanu zdrowia pacjenta
 •  uczestnictwo w terapii zajęciowej w zależności od stanu zdrowia pacjenta
 • opieka neuropsychologa

Pakiet badań diagnostycznych obejmuje:

 • badanie EEG z opisem
 • badanie EKG
 • badanie i opinię neuropsychologiczną
 • badania laboratoryjne
 • obserwację psychiatryczną i neurologiczną z opisem stanu pacjenta
 • konsultację internistyczną
 • tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny głowy z opisem, o ile lekarz uzna takie badanie za konieczne

Diagnostyka z punkcją lędźwiową

W ramach tego pobytu wykonujemy badanie płynu mózgowo-rdzeniowego polegające na ocenie biomarkerów procesu neurozwyrodnieniowego.

Badanie wiąże się z hospitalizacją pacjenta na okres 2 dni.

 • wykonanie i wynik z badania płynu mózgowo-rdzeniowego
 • wyżywienie
 • opieka doświadczonego personelu medycznego oraz lekarzy specjalistów

Koszt świadczenia: od 1700zł do 2200zł


Pobyt pielęgnacyjno-opiekuńczy dla pacjentów z chorobą Alzheimera

Zakres świadczonych usług w ramach pobytu:

 • zakwaterowania w pokojach 2-3 osobowych
 • dostępna świetlica z telewizją
 • wyżywienie (pacjenci korzystają ze stołówki pod nadzorem opiekunek medycznych)
 • całodobowa opieka pielęgnacyjno-opiekuńcza (pielęgniarki i opiekunki)
 • doraźne konsultacje lekarskie (psychiatra, neurolog, internista)
 • opieka neuropsychologa
 • uczestnictwo w grupowej rehabilitacji ruchowej w zależności od stanu zdrowia pacjenta
 • uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej
 • spacery, wypoczynek w parku przy Ośrodku
 • opieka duszpasterska

Koszt pobytu: 150 zł/doba dla pacjentów z oceną w skali Barthel powyżej 60 pkt. Dla pacjentów w stanie ciężkim (skala Barthel 21-59 pkt.) koszt wynosi 180 zł/doba.


Poradnia psychogeriatryczna

Koszt świadczenia: 300zł


Poradnia neurologiczna

Koszt świadczenia: 300zł


Poradnia psychologiczna 

Koszt świadczenia 300zł

Rejestracja pobytów komercyjnych: +48 691 979 824

( pn - pt  8:00 - 15:30 )

empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty
empty