OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
o nas

Rada naukowa

Przewodniczący Rady Prof. Jerzy Leszek
Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
 
Prof. dr hab. med. Barcikowska Maria
Zakład Badawczo-Leczniczy Chorób Zwyrodnieniowych Centralnego Układu Nerwowego
Instytut Medycyny Doświadczalnej i klinicznej PAN im. M. Mossakowskiego
Klinika Neurologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW i A, Warszawa.    
 
Doc. dr hab. med. Tomasz Gabryelewicz
Zakład Badawczo- Leczniczy Chorób Zwyrodnieniowych Centralnego Układu Nerwowego
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN im. M. Mossakowskiego
Klinika Neurologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW i A, Warszawa
 
Prof. Maria Janusz
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN    
 
Prof.dr hab. med. Kiejna Andrzej
Akademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
Katedra i Klinika Psychiatrii    
 
Prof. dr hab. med. Kłoszewska Iwona
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.    
 
Priv.-Doz. Dr. med. Piotr Lewczuk
Lab for Clinical Neurochemistry and Neurochemical Dementia Diagnostics
Department of Psychiatry and Psychotherapy, UniversitätsklinikumErlangen, Germany

 
Prof. Lisowski Józef
- członek Komitetu Immunologii PAN
- członek Komitetu Redakcyjnego, Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica
- członek honorowy Pol. Tow. Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
 
Prof. dr hab. med. Opala Grzegorz
Śląska Akademia Medyczna
 
Prof.dr hab. med. Paradowski Leszek
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu-    
 
Doc. dr hab. med. Paradowski Sławomir
Klinika Neurologii W Akademii Medycznej we Wrocławiu

Prof. dr hab. med. Parnowski Tadeusz
Kierownik II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.    
 
Prof. dr hab. Podemski Ryszard
Kierownik Kliniki Neurologii W Akademii Medycznej we Wrocławiu

Prof. Sąsiadek Marek
Dział Radiologii Akademia Medyczna we Wrocławiu
  
Prof. dr hab. Szczudlik Andrzej
Kierownik Kliniki Neurologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.