Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
kontakt

Kontakt

Ośrodek Badawczo - Naukowo - Dydaktyczny Chorób Otępiennych

im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa

Telefon: 76/ 849 16 65

 

Dane kontaktowe

 

Rejestracja 

(76) 849 16 65

kom.731 981 520

kom.533 044 795

Rejestracja usługi komercyjne:Odział Opiekuńczy/Diagnostyka 

kom.883597310

sekretariatmed@osrodek-alzheimer.pl

Sekretariat Prezesa

sekretariat@osrodek-alzheimer.pl

Oddział Psychogeriatryczny 

Oddziałowa:kom.533 044 231

Dyżurka pieleęgniarska:

kom.691 979 846

kom.533 045 064

Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej/Oddział Opiekuńczo Pielęgnacyjny

Oddziałowa:kom.691 979 802

Dyżurka pielęgniarska:

kom.691 979 807

kom.533 044 498

Dyżurka lekarska:

kom.691 979 806

kom.533 045 056

Kierownik ds. Administracyjno - Technicznych

691-979-801

administracja@osrodek-alzheimer.pl

Kierownik ds. Umów i Rozliczeń z NFZ

nfzumowy@osrodek-alzheimer.pl

Specjalista ds. Kadr i Płac

kadry@osrodek-alzheimer.pl

Główny Księgowy

534-994-074

gl.ksiegowy@osrodek-alzheimer.pl

Naczelna Pielęgniarka

naczelpielegniarka@osrodek-alzheimer.pl

Inspektor Ochrony Danych

iod@osrodek-alzheimer.pl

 

Profil facebook

Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie

 

Numer konta bankowego

BS we Wschowie O/Ścinawa 45 8669 0001 2035 0350 2246 0003