OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
kadra medyczna

Zespół Terapeutyczno - Rehabilitacyjny

mgr Edyta Hołubecka

Terapeuta

Anna Węglarz 

Artur Podborączyński