OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
kadra medyczna

Zespół lekarski

Dyr. ds. Medycznych

lek. med. Izabela Winkel

specjalista neurolog

 

Ordynator Oddziału Psychogeriatrycznego

lek. med. Paweł Tyfel

specjalista psychiatra

 

lek. med. Damian Noga

specjalista psychiatra

 

lek. med. Katarzyna Okopień - Kucharczyk

specjalista psychiatra

 

lek. med. Dorota Dziurman

specjalista psychiatra

 

lek. med. Beata Korbuszewska - Gontarz

specjalista chorób wewnętrznych, alergolog, geriatra

 

lek. med. Irena Totczyk

specjalista neurolog