Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Ośrodek Alzheimerowski

w Ścinawie

  76 84 91 665

  sekretariatmed@osrodek-alzheimer.pl

Rejestracja telefoniczna do Poradni

Neurologicznej

Psychogeriatrycznej

Geriatrycznej

 76 84 91 665

 76 84 91 654

w poniedziałki od godz. 11.00 do godz. 19.00
w pozostałe dni tygodnia od godz. 8.00 do godz. 15.00