Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Ośrodek Alzheimerowski

w Ścinawie

  76 84 91 665

  sekretariatmed@osrodek-alzheimer.pl

INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej

 Ścinawa, dnia 03.01.2017 r.

 L. dz. OA / DA/ 9 / 17                                                                      

 

 I  N  F  O  R  M  A  C  J  A   o wyborze oferty najkorzystniejszej

                     Ośrodek Alzheimerowski z siedzibą w Ścinawie informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu na dostawę oleju opałowego lekkiego

- Znak sprawy; ZP / 02 / 2016,

złożonej przez :

FIRMĘ HANDLOWĄ „WITOSPOL” Wierzchosławice, Józef Szwiec

33-150 Wola Rzędzińska 487d

 

Uzasadnienie:  wybrano ofertę z najniższą ceną

Załączniki