Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Ośrodek Alzheimerowski

w Ścinawie

  76 84 91 665

  sekretariatmed@osrodek-alzheimer.pl

Dział Medyczny

Rejestracja Pacjentów

  76 84 91 665

  sekretariatmed@osrodek-alzheimer.pl

Naczelna Pielęgniarka

  76 84 91 609

  naczelpielegniarka@osrodek-alzheimer.pl

Kierownik ds. Umów i Rozliczeń z NFZ

  76 84 91 663

  nfzumowy@osrodek-alzheimer.pl

Dział Administracji

Sekretariat Prezesa

  76 84 91 600

  sekretariat@osrodek-alzheimer.pl

Główny Księgowy

  76 84 91 670

  gl.ksiegowy@osrodek-alzheimer.pl

Kierownik ds. Administracyjno - Technicznych

  76 84 91 636

  administracja@osrodek-alzheimer.pl

Specjalista ds. Kadr i Płac

  76 84 91 662

  kadry@osrodek-alzheimer.pl

LOKALIZACJA

Ośrodek Badawczo - Naukowo - Dydaktyczny Chorób Otępiennych
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza
Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II nr 12
59-330 Ścinawa