Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Ośrodek Alzheimerowski

w Ścinawie

  76 84 91 665

  sekretariatmed@osrodek-alzheimer.pl

Pragniemy Państwu przedstawić Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im.Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie i zabrać głos w dyskusji na temat zasadności leczenia stacjonarnego chorych z otępieniem. Koncepcja tak sprofilowanego Ośrodka jest nowatorska i dlatego budzi duże zainteresowanie w środowisku medycznym.


Ośrodek Alzheimerowski

Zastanawiając się nad prezentacją naszej placówki doszliśmy do wniosku, że najciekawsze dla Państwa będzie takie przedstawienie naszej działalności, które będzie odpowiadać na najczęściej zadawane pytania.

Ośrodek powstał z myślą o pacjentach z podejrzeniem zaburzeń funkcji poznawczych oraz z otępieniem łagodnym i umiarkowanym. Jest to uzasadnione obecnym trendem badań naukowych zmierzających do jak najwcześniejszego ustalenia rozpoznania Choroby Alzheimera i zastosowania skutecznego leczenia Pacjenci z otępieniem niedużego stopnia łatwiej adaptują się do zmiany miejsca pobytu. Nie narażamy ich na stres mogący pogorszyć ich stan.

W obrębie Ośrodka funkcjonują dwa oddziały: Neurologiczny i Psychogeriatryczny oraz poradnia Neurologiczna i Psychogeriatryczna. Na oddziały trafiają osoby zakwalifikowane w poradniach Ośrodka.

 

Co możemy zaoferować pacjentom?

Podstawowym atutem Ośrodka Chorób Otępiennych jest zapewnienie kompleksowej diagnostyki: neurologicznej, psychiatrycznej, neuropsychologicznej i internistycznej, która pozwala na holistyczną ocenę stanu chorego i wybór optymalnego leczenia. Hospitalizacja pozwala na obserwację chorego (co jest szczególnie ważne w przypadku osób samotnych) i obiektywizację oceny zachowania pacjenta w sytuacjach niepełnego lub niemiarodajnego wywiadu zbieranego od opiekunów.

Leczenie szpitalne pozwala na kontrolę farmakoterapii- obserwowanie jej efektów i działań niepożądanych. Powszechna w wieku starczym polipragmazja i większa wrażliwość pacjentów geriatrycznych na leki zwłaszcza psychotropowe wymaga szczególnego nadzoru. Doświadczenie w prowadzeniu terapii schorzeń psychogeriatrycznych oraz leczenie stacjonarne pozwala na bardziej precyzyjne ustalenie minimalnej, skutecznej dawki leków oraz ograniczenie zastosowania leków podawanych celem uspokojenia pacjentów.

Istotne znaczenie ma terapia pozafarmakologiczna rehabilitacja funkcji poznawczych, fizykoterapia i terapia zajęciowa. Takie oddziaływania dla znacznej części chorych z otępieniem są dostępne jedynie w warunkach stacjonarnych.

Chcielibyśmy także podkreślić korzystny wpływ atmosfery Ośrodka na funkcjonowanie pacjenta (obniżenie jego poziomu lęku i agresji, zmniejszenie zaburzeń zachowania dzięki przyjaznym i właściwym reakcjom dobrze wyedukowanych opiekunów ).

 

Niezwykle istotne jest:

  • traktowanie chorych z szacunkiem, wyrozumiałością i cierpliwością
  • stworzenie przytulnego otoczenia, dostosowanego do potrzeb i możliwości pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych
  • umożliwienie utrzymania kontaktu z rodziną przez stworzenia miejsc hotelowych w obrębie placówki
  • stworzenie warunków do fizykoterapii, utrzymanie aktywności fizycznej także na świeżym powietrzu
  • dbałość o utrzymanie orientacji co do miejsca czasu, prowadzenie terapii zajęciowej i treningu pamięci

 

Na podstawie własnych doświadczeń stwierdzamy, że hospitalizacja chorego z demencją może spowodować jego deteriorację, a ryzyko pogorszenia jest uzależnione od głębokości otępienia i osobowości pacjenta. Istnieje jednak duża grupa pacjentów, która może odnieść wiele korzyści z pobytu w wyspecjalizowanej placówce.

Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych
im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o.
w Ścinawie

 

KRS: 0000522451

NIP: 6922507101

REGON: 020559720

Kod świadczeniodawcy NFZ: 3301403

Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 000000021385

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy we Wschowie
45 8669 0001 2035 0350 2246 0003

Zarząd Ośrodka Alzheimerowskiego Sp. z o.o.

Basia

mgr Michał Hajtko

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Basia

Zbigniew Śliwiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Basia

Adam Szopa

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Basia

Krzysztof Hołub

Sekretarz Rady Nadzorczej

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Jerzy Leszek

Przewodniczący 

Prof. dr hab. Julia Bar

Prof. dr hab. Tadeusz Dobosz

Prof. dr hab. Andrzej Gamian

Prof. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski

Dr hab. Bogusław Paradowski

Prof. dr hab. Marek Sąsiadek

Historia Ośrodka Alzheimerowskiego

Diakon – Szpital Bethanien

14 czerwca 1865 roku konstytuował się komitet do wzniesienia szpitala – diakona do opieki chorych kobiet z okolicy Ścinawy, Wołowa, Lubina i Legnicy.

Związek Kobiet utworzony 1 grudnia 1865 r. zorganizował potrzebne środki do zakupienia gmachu oraz na jego przebudowę. 3 sierpnia 1866 r. zostali przyjęci pierwsi pacjenci : 14 pruskich oraz 2 austriackich żołnierzy. Po ich wypisaniu, z „Bethanien” uczyniono przejściowy lazaret cholery, ponieważ 2 września 1866 r wybuchła epidemia cholery, która w ciągu 14 dni pochłonęła 83 ofiar. Dopiero 10 października 1866 r. można było przekazać budowlę do jej pierworodnego użytkowania.

W dniu 6 listopada 1866 r. odbyła się galowa inauguracja otwarcia Szpitala.
W 1869 r. „ Betania” jako szpital otrzymał prawa podmiotu cywilnego. Pierwszy spadek szpital otrzymał od mistrza piwowara Weberbauer w wysokości 2000 Thlr.

W kolejnych latach szpital otrzymał kilka spadków i dużą zapomogę, tak że w roku 1882 budynek nie tylko był remontowany, ale także dobudowano nowe skrzydło. Szpital, który zaczął z jednym diakonem i jedna prywatna pielęgniarką stał się nowoczesnym szpitalem posiadającym ponad 70 łóżek dla pacjentów, który w 1931 roku był prowadzony przez dziewięciu diakonów z „ Bethanien” we Wrocławiu.

Ostatnim ordynatorem w szpitalu był Dr Med. Georg Schievelbein. W czasie II wojnie światowej budynek był części zapasowym szpitalem wojskowym.

 

Ważne daty

1865 rok
14 czerwca 1865 roku powstał komitet do wzniesienia szpitala – diakona do opieki chorych kobiet z okolicy Ścinawy, Wołowa, Lubina i Legnicy. Utworzony 1 grudnia 1865 r. Związek Kobiet zorganizował zbiórkę pieniędzy na zakup budynku oraz na jego przebudowę.

1866 rok
3 sierpnia 1866 r. zostali przyjęci pierwsi pacjenci : 14 pruskich oraz 2 austriackich żołnierzy. Po ich wypisaniu, szpital „Bethanien” był czasowo lazaretem, ponieważ 2 września 1866 r. wybuchła epidemia cholery, która w ciągu 14 dni pochłonęła 83 ofiary. Dopiero 10 października 1866 r. przekazano budowlę dla jej pierworodnego użytkowania. W dniu 6 listopada 1866 r. odbyła się galowa inauguracja otwarcia Szpitala.


Ośrodek Alzheimerowski

1869 rok
W 1869 r. „ Bethania” jako szpital otrzymał prawa podmiotu cywilnego. Pierwszy spadek szpital otrzymał od mistrza piwowara Weberbauer w wysokości 2000 Thlr.

1882 rok
W kolejnych latach szpital otrzymał kilka spadków i dużą zapomogę, tak że w roku 1882 budynek nie tylko był remontowany, ale także dobudowano nowe skrzydło. Szpital, który zaczął z jednym diakonem i jedna prywatna pielęgniarką stał się nowoczesnym szpitalem posiadającym ponad 70 łóżek dla pacjentów.

1939 rok
Ostatnim ordynatorem w szpitalu był Dr Med. Georg Schievelbein.
W czasie II wojnie światowej budynek był zapasowym szpitalem wojskowym.

1950 rok
Budynek szpitala zostaje przeznaczony na Państwowy Dom Dziecka, który funkcjonuje do 1999 roku.

2001 rok
20 grudnia budynek Domu Dziecka w Ściawie własność Powiatu Lubińskiego, został przekazany aktem notarialnym Akademii Medycznej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka leczenia chorób otępiennych, które są jedną z głównych przyczyn inwalidztwa wśród osób w podeszłym wieku.

2002 rok
W listopadzie 2002 roku powstaje we Wrocławiu Fundacja Alzheimerowski, 9 listopada 2004 roku uzyskuje osobowość prawną. Jednym z celów Fundacji jest gromadzenie funduszy na uruchomienie Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie.

2004 rok
Akademia Medyczna we Wrocławiu składa projekt pt: „Utworzenie Ośrodka Badawczo – Naukowo – Dydaktycznego Chorób Otępiennych w Ścinawie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

2005 rok
12 grudnia 2005 roku z udziałem Rektora AM zaproszonych gości następuje uroczyste symboliczne rozpoczęcie remontu Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie.

Współpraca