OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE

WIELOSPECJALISTYCZNA, CAŁODOBOWA
OPIEKA LEKARSKA, PIELĘGNIARSKA I OPIEKUŃCZA DLA OSÓB STARSZYCH

AKTUALNOŚCI